Mgr. Lucie Vozáková, BCBA

Behaviorální analytik, supervizor ABA, psycholog

Behaviorální analýza mě oslovila během posledních ročníků studia psychologie. Ve spleti různých psychologických směrů jsem často postrádala oporu ve vědě. Blízkou mi byla kognitivně-behaviorální terapie, od které už poté stačilo udělat pouhý krůček, a analyticky a prakticky zaměřená behaviorální analýza si mě získala. I vzhledem k její aplikovatelnosti u dětí s autismem, se kterými jsem tou dobou již pracovala a při práci mi často chyběly principy, které jsem si osvojila až jako ABA terapeut u svého prvního klienta, se kterým jsme se začali navzájem učit. Vidět jeho pokroky bylo pro mě tak posilující, že jsem se rozhodla přihlásit se do programu postgraduálního vzdělávání a stát se certifikovaným behaviorálním analytikem.

Vzhledem k tomu, že je aplikovaná behaviorální analýza v Česku stále v plenkách, naskytla se mi výjimečná příležitost být u zrodu něčeho, co upřímně doufám, změní život k lepšímu spoustě lidem, a převážně těm, kterým se stále nedostává dostatečné odborné péče. S dětmi s neurovývojovými poruchami pracuji pátým rokem. Strávila jsem rok v Anglii jako Verbal Behavior Assistant na škole pro děti se speciálními potřebami, abych si v praxi ozkoušela, jak funguje ABA ve školním prostředí.

Momentálně se snažím rozvíjet v oblasti telehealth (praktikování terapií skrze nejmodernější video a audiotechnologie), a také bych ráda rozšířila povědomí o ABA mimo komunitu PAS. Behaviorální analýzu využívám také v rámci psychologického poradenství, ať už při individuálních či skupinových terapiích. Věřím v potenciál každého jednotlivce a ve své práci zapojím veškeré své znalosti a kreativitu, aby se mohl projevit naplno.

Studium

2024 - nyní Masarykova univerzita Brno (ČR) - Doktorské studium v oboru Speciální pedagogika (PdF MU)

2019 - 2021 Behaviorální analytik (nelékařský zdravotník dle české legislativy) - akreditovaný kvalifikační kurz

2017 - 2020 Florida Institute of Technology (USA) - Applied Behavior Analysis (Verified course sequence)

2013 - 2019 Masarykova Univerzita Brno (ČR) - Psychologie, magisterský pětiletý obor (Filosofická fakulta)

Certifikace

09/2020 Behavior Analyst Certification Board (BACB) - certifikace BCBA

12/2017 Masarykova univerzita Brno - Úvodní kurz do behaviorální analýzy (přípravný kurz pro RBT certifikaci) - vedeno: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA

Další vzdělání

Workshopy

Vincent J. Carbone, Ed. D. BCBA-D 11/2020 Teaching Early to Advanced Manding and Early Social Skills The Essential For Living Assessment and Curriculum: Teaching Persons with Moderate to Severe Disabilities B.F. Skinner’s Autoclitic The Role of Joint Control in Teaching Complex Behavior to Children with Autism

12/2019 Raná intenzivní behaviorální intervence (Early Intensive Behavioral Intervention), vedeno: Laura Ferguson, BCBA

07/2019 Letní škola ABA pro pokročilé, vedeno: Amiris Depuglia, MD, BCBA

09/2018 Conference European Association for Behavior Analysis (Würzburg, 2018)

11/2017 Verbal Behavior - Early language development (Výuka komunikačních dovedností pro děti s autismem a jinými vývojovými postiženími), vedeno: Vincent J. Carbone, Ed. D. BCBA-D

06/2018 Letní škola ABA, vedeno: Amiris Depuglia, MD, BCBA

Kurzy

Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec)

Kurz dětské kresby (Altman)

AKTUÁLNĚ: Poradenství rodičům dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami zaměřené na rozvoj komunikačních a jiných dovedností. NOVÉ KLIENTY DO INTENZIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMÁM V Červenec/srpen 2023

Konzultace a vedení intenzivního programu ABA

Pomáhám rodinám rozvíjet dovednosti dítěte (řečové, sociální, herní, sebeobslužné), radím jak zvládat problematické chování (agrese, sebeubližování, ničení věcí apod.). V rámci domácích programů a v on-line konzultacích. Konzultační a supervizní činnost je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Vedení programu zahrnuje proškolení v principech ABA, vypracování a zavedení individuálního terapeutického plánu, a jeho správu. Spolupracuji s klienty dlouhodobě na pravidelné bázi, minimálně 2-3x měsíčně.

Poradenství ve specifické oblasti chování

Vaše dítě nemá problémy ve většině oblastí, chodí do běžné školky či školy, učivo zvládá, komunikuje, nicméně občas se vyskytuje problémové chování, sebepoškozování, agrese, problémy se spánkem, jídlem či obtíže v sociálních vztazích? Nemusíte se zapojovat do komplexního programu ABA v celé šíři, nepotřebujete absolvovat spoustu kurzů a přednášek. Můžeme se zaměřit na Váš konkrétní případ, i pokud se jedná o dílčí záležitost. Jakmile se týká problematika chování, ABA stojí za zkoušku.

*Další poskytované služby

Přímá práce s klientem

Přímou práci s klienty poskytuji především na začátku spolupráce a při zavádění nových programů. Jedná se o přímou terapeutickou práci s klientem, tzv. jeden na jednoho. Sezení trvá zpravidla 2-3 hodiny v domácím prostředí.

Telehealth

Specifická forma přímé práce, která se odehrává skrze videohovor. Terapeut přímo zadává instrukce dítěti přes počítač/tablet. Dítě interaguje jak s terapeutem, tak s počítačem. Tento druh práce samozřejmě vyžaduje určitě dovednosti na straně dítěte (pozornost, schopnost základních operací na výpočetním zařízení apod.). Často je nutná přítomnost rodiče, asistenta pro dopomoc. Výhodou je, že strukturu sezení vytváří zkušený terapeut, a dále dostupnost služby i pro oblasti, ve kterých je obtížné sehnat ABA praktika.

Videokomentář

Video nám umožňuje být s Vámi i tehdy, když u Vás být nemůžeme. Stačí jej nahrát na úložiště a následně obdržíte videokomentář, který poskytuje zpětnou vazbu všeho, co se na záznamu děje. Preferuji tento způsob feedbacku, jelikož mi umožňuje komentovat v reálném čase, co vidíte a věřím, že i pro Vás bude přehlednější než prostý psaný text.

Supervidovaná praxe

Studentům behaviorálních programů (BCBA, BCaBA, RBT, Behaviorální analytikům, asistentům a technikům dle české legislativy) poskytuji supervize během jejich vzdělávání i následné praxi.

Poradenství ve školních zařízeních

Péče o děti nastupující předškolní či školní docházku se liší od domácích a klinických programů. Do popředí se dostávají skupinové a sociální dovednosti a dále poté předškolní dovednosti jako jsou základy psaní, čtení, počtů. Oboustranně prospěšná spolupráce s pedagogickým a třídním kolektivem může Vaše dítě posunout v mnoha ohledech a usnadnit běžný provoz během školního dne.

Hodnocení dovedností pomocí VB-MAPP /Essentials for Living

Hodnocení dovedností doprovázené zprávou může být východiskem pro další postup v terapii, ale také mapuje úspěchy, kterých jste dosáhli v jejím průběhu. Podle úrovně dítěte trvá toto hodnocení standardně zhruba 4-12h. Hodnocení provádí behaviorální analytik nebo jeho asistent během pozorování, hry, ale i strukturovanějšího dotazování či plnění úkolů.

Semináře, workshopy, webináře pro jednotlivce, skupiny i organizace

Mimo akce pořádané v rámci ABA Brno, poskytuji školení a přednášky také na zakázku. Spolupracuji se školami i organizacemi, a snažím se vytvářet programy na míru Vašim potřebám. Aplikovaná behaviorální analýza má velký přesah, její prvky můžete využít také v diagnostice, v rámci managementu, v klinické, psychologické a pedagogické praxi.

Pokud jste si z nabídky vybrali, nebo byste potřebovali více informací, kontaktujte mě přes záložku Kontakt.

AKTUALIZOVANÝ CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2024

Konzultace / Supervize (včetně online)

*Informační hovor (online, mailová komunikace, telefonní) v délce přibližně 30 minut zdarma.

1100,-/hod

Vypracování hodnocení dovedností (VB-MAPP, EfL, aj.)

3600,-

Vypracování individuálního terapeutického plánu (ITP)

*před začátkem spolupráce a následné aktualizace

4100,-

Odborný komentář k videím

850,-/40minutová stopáž

Zprávy pro jiná zařízení (SPC, školní)

1500,-

Doprava mimo Brno-město není zahrnuta v ceně konzultace.

18Kč/km.

ABA a zábava?

“Je opravdu těžké mé dítě zabavit.” “Vůbec mi nevěnuje pozornost.” “Nic ho nebaví, nemá žádné zájmy, s ničím si nechce hrát.”