Letní kurz ABA!

V létě. U nás v Brně. Praktický nácvik základních ABA procedur pro rozvoj vašeho dítěte. Více informací v sekci Pořádáme.

Vítejte!

Rády bychom Vám představily stránku ABA Brno, která sdružuje odborníky vzdělané v Aplikované behaviorální analýze (ABA) působící převážně v okolí Brna a na jižní Moravě. Mezi supervizory s různými zkušenostmi i vzděláním, kteří pracují samostatně nebo v týmech s terapeuty, si můžete vybrat specialistu přímo pro Vás.

Společným cílem je usnadnění poskytování služeb nejen pro rodiny dětí se speciálními potřebami, ale také šíření povědomí o oboru behaviorální analýzy. Snažíme se o rozvoj odborného a vědecky podloženého přístupu k behaviorální analýze v České republice, proto u nás najdete pouze řádně certifikované behaviorální analytiky a/nebo terapeuty s řádnou supervizí dle standardů BACB (Behavior Analyst Certification Board, Inc.®).

S kým pracujeme?

ABA = terapie autismu?

Ačkoliv se ABA často skloňuje s terapiemi pro autistické děti, mnohé překvapí, že našimi klienty nemusí být pouze autisté, dokonce ani děti. V rámci naší praxe nezáleží na diagnóze, nýbrž na schopnostech a dovednostech, které chceme rozvíjet k tomu, abychom naplnili životní potenciál skrývající se v každém z nás. O jakých schopnostech a dovednostech mluvíme? Prakticky lze rozvíjet všechny oblasti lidského konání od komunikace a sociálních dovedností, přes herní dovednosti a sebeobsluhu, až po složitější seberegulace nebo pracovní a školní návyky. Předáme Vám z naší praxe užitečné znalosti, které můžete aplikovat a dále rozšiřovat v rámci každodenních činností. A to vše navíc hravou formou! Stále si nejste jisti, zda je behaviorální analýza to pravé pro Vás? Napište nám, rádi zodpovíme Vaše dotazy a podíváme se blíže na možnosti spolupráce.

ABA

Věda jak Brno!

Aplikovaná behaviorální analýza je přírodovědní obor, který se, jak název napovídá, zabývá chováním a jeho vztahem k prostředí. Jelikož jsou behaviorální principy postavené na přirozeně se vyskytujících jevech a zákonitostech, mnoho vědeckých studií dokazuje účinnost jejich použití nejen při terapiích, ale ve všech oblastech týkajících se lidského chování. Hovoříme o tzv. evidence-based intervencích (na důkazech založených). Pokud chcete zjistit více o tom, proč se chování děje, čím vším je ovlivňováno, jak souvisí s učením, komunikací, seberozvojem a jakou roli hraje v životě každého z nás, ABA je tu pro Vás.

Poskytujeme

Assessment

Hodnocení dovedností, vývojových milníků a bariér, na základě kterých vytváříme programy na míru. Funkční analýza chování, pomocí které určíme příčiny různých druhů chování a nastavíme behaviorální plán.

Supervize

Odborné vedení programu, školení terapeutů, asistentů, rodičů, učitelů v behaviorální analýze. Dohlížení na průběh intervencí a úprava programů.

Přímá práce

Doma u Vás nebo v centru, přímá práce s klientem ve formátu 1:1 (analytik, klient).

Telehealth

Spolupráce na dálku s využitím nejmodernějších technologií nám umožňuje vést sezení v reálném čase prostřednictvím telekomunikace (audio, video).

Webinář - Odhoď plenu!

Jak na toaletu?

Ať děláte, co děláte, zbavit se plínek u Vaší ratolesti se zdá být neproveditelné? Vyzkoušeli jste už zaručené rady "jak na to" a stále se nedaří? Zkuste na to jít pomocí analýzy společně s námi.

Náš nejnovější webinář se soustředí na odplenkování a vše, co s ním souvisí. Více informací a přihláška v sekci Pořádáme.

Previous slideNext slide

"Tajemství změny je soustředění veškeré naší energie nikoliv na odstranění starého, ale na vybudování nového."

Sokrates

"Jestliže jsme dítěti něco řekli tisíckrát a ono tomu stále nerozumí, pak to není dítě, kdo se pomalu učí."

Walter Barbee

"Bez dat, jste pouze další osoba s názorem."

W. Edwards Deming

Články

ABA a zábava?

“Je opravdu těžké mé dítě zabavit.” “Vůbec mi nevěnuje pozornost.” “Nic ho nebaví, nemá žádné zájmy, s ničím si nechce hrát.”