Mgr. et Bc. Lucie Mudroch Lukášová, M.Sc, BCBA

Behaviorální analytik, supervizor

Mé jméno je Lucie Mudroch Lukášová a Aplikované Behaviorální Analýze (ABA) se věnuji již sedmým rokem. Vystudovala jsem jednooborovou bakalářskou psychologii na Masarykově univerzitě, a poté pokračovala magisterským studiem Aplikované Behaviorální Analýzy na Queen's University Belfast (UK), které jsem zakončila magisterkým titulem M.Sc.

Během své praxe jsem pracovala s dětmi ve věku od dvou a půl do dvanácti let. V rodinách vedu jak domácí programy dětí, tak také superviduji děti ve školce či škole. S rodinami konzultuji programy a každý program nastavuji individuálně pro dané dítě. Supervize poskytuji formou osobní návštěvy v rodině, školce či škole. Možné jsou také online supervize, např. pokud rodina bydlí ve velké vzdálenosti od Brna nebo to vyžaduje epidemiologická situace.

Mým cílem je pomoci dětem a rodičům do takové míry, aby se dítě rozvíjelo, učilo se novým dovednostem, komunikovalo a vedlo šťastný život. Na základě pravidelného sběru dat je program dítěte průběžně hodnocen a dle potřeby upravován. Důležité je pro mě také to, aby se dítě s terapeutem/asistentem skamarádilo. Vždy kladu do popředí práci na základě motivace dítěte. S rodinou se soustředím na vytvoření komunikace dítěte a jakmile je připraveno, učíme jej intenzivnější prací to, co dítě potřebuje. Vždy ale kladu důraz na hru, která zabírá velkou část terapie.

Studium

2017 – 2020 Queen´s University Belfast, magisterský obor Aplikované behaviorální analýzy, ukončený magisterským titulem M.Sc.

2013 - 2017 Masarykova Univerzita Brno (ČR) - Psychologie, bakalářská obor (Fakulta sociálních studií)

Certifikace

05/21 Behavior Analyst Certification Board (BACB) - certifikace BCBA 04/2017 Masarykova univerzita Brno - Úvodní kurz do behaviorální analýzy (přípravný kurz pro RBT certifikaci) - vedeno: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Další vzdělání

Workshopy

2-4/2022 A curricular framework for understanding and teaching verbal and social behaviour: from theory to practice Early Behavioural Intervention Curriculum (EBIC) Intermediate Module

12/2019 Raná intenzivní behaviorální intervence (Early Intensive Behavioral Intervention), vedeno: Laura Ferguson, BCBA

09/2018 Conference of European Association for Behavior Analysis (Würzburg, 2018)

06/2018 Letní škola ABA, vedeno: Amiris Depuglia, MD, BCBA

11/2017 Verbal Behavior - Early language development (Výuka komunikačních dovedností pro děti s autismem a jinými vývojovými postiženími), vedeno: Vincent J. Carbone, Ed. D. BCBA-D

7/2016 Teaching Verbal Behavior to Chidlren with Autism and Related DIsabilities, vedeno: Vincent J. Carbone, Ed. D. BCBA-D

1-6/2016 Využití aplikované behaviorální analýzy vo vzdelávani detí s PAS, vedeno Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Kurzy

Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec)

Konzultace a vedení intenzivního programu ABA

Konzultační a supervizní činnost pro rodiny dětí. Vedení programu zahrnuje proškolení, vypracování a zavedení individulního terapeutického plánu, a jeho správu. Spolupracuji s klienty dlouhodobě na pravidelné bázi, minimálně 2-3x měsíčně. Během mých návštěv superviduji rodiče/asistenty/terapeuty a učím je, jak s dítětem pracovat.

Přímá práce s klientem

Jedná se o přímou terapeutickou práci s klientem, tzv. jeden na jednoho. Sezení trvá zpravidla 2-3 hodiny v domácím prostředí a to minimálně 2x týdně.

Poradenství ve školních zařízeních

Dítě v mé dlouhodobé péči dříve nebo později jde do školy/školky. I v těchto zařízeních provádím konzultace s asistenty dětí či pedagogickými pracovníky dané třídy. U dětí se soustředím na učení akademických dovedností či sociálních dovedostí, které se ve škole dostávají do popředí. Dítě ale musí na školku i školu být připravené, tedy mít dovednosti potřebně pro nástup do těchto zařízení.

Videokomentář

Video je další způsob komunikace mezi mnou a rodinou. Video tedy stačí zaslat na můj na email a rodina dostane zpětnou vazbu ve psané formě.

Hodnocení dovedností pomocí VB-MAPP /Essentials for Living

Tímto hodnocením začíná každý ABA program. Díky hodnocení dovedností dítěti na škále od 0-48 měsíců, mohu usoudit jaký stupeň dovedností dítě má a co mu chybí (je tedy potřeba doučit). Hodnocení se dělá nejenom na začátku ABA programu, ale také v průběhu práce s dítětem, ideálně každého půl roku až rok. Díky tomu získáme aktuální informace o dovednostech daného dítěte a můžeme také vidět pokrok dítěte, který udělal od posledního hodnocení. Hodnocení trvá zhruba 6-12 hodin, podle dovedností dítěte. S každého hodnocení rodič dostane hodnotící zprávu tak, aby viděl, na jaké úrovni se dítě pohybuje. Tuto zprávu a závěry z ní proberu s rodiči na supervizi.

Semináře, workshopy, webináře pro jednotlivce, skupiny i organizace

Mimo akce pořádané v rámci ABA Brno, poskytuji školení a přednášky také na zakázku. Spolupracuji se školami i organizacemi, a snažím se vytvářet programy na míru Vašim potřebám.

V případě dotazů mě prosím zkontaktujte přes záložku Kontakt.

Ceník platný od 1.1.2023

Konzultace/supervize (včetně online)

  • úvodní schůzka je zdarma

1050 Kč/hod

Vypracování hodnocení dovedností (VB-Mapp, EFL, Early Behavioural Intervention Curriculum (EBIC) aj.)

4000 Kč

Vypracování individuálního terapeutického plánu (ITP)

  • před začátkem spolupráce a následně aktualizace

2500 Kč

Behaviorálně redukční plán, BRP

  • (psaný v případě potřeby)

2500 Kč

Telefonické hovory delší jak 5 min s rodinou v mé péči (po 5 minutách se započítává celá hodina)

750 Kč

Odborný komentář k videím

  • v tomto je započítané i sepsání zprávy pro rodinu

2100 kč/hod

Zprávy pro jiné zařízení (školka, škola, SPC aj.)

1500 Kč

Dojíždění mimo Brno (zóny 100+101)

  • mimo tyto zóny počítám kilometry od mého trvalého bydliště k místu dojezdu a zpět

18 Kč/km