Etický kodex BACB

Výbor pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) vydává jeden z nejdůležitějších dokumentů - Kodex profesních a etických zásad pro behaviorální analytiky, naposledy revidovaný 1. 1. 2016. Každý odborník pracující v oblasti behaviorální analýzy, certifikovaný Boardem, je vázán pravidla dodržovat.

Český překlad dostupný na: https://csaba.cz/eticky-kodex/ Originál dostupný na: https://www.bacb.com/ethics/