Mgr. Nina Kurfürst, BCBA

Behaviorální analytik, supervizor ABA, psycholog

K behaviorální analýze jsem si našla cestu díky mému prvnímu zaměstnání. Jako psycholožka v speciálně-pedagogickém centru jsem se často setkávala s poptávkou po intervencích založených na ABA, zejména ze strany rodičů dětí s pervazivními poruchami. Zúčastnila jsem se tedy pár workshopů a to co jsem měla možnost si vyslechnout mi dávalo obrovský smysl, Proto jsem využila jedinečné příležitosti si ABA postgraduálně dostudovat na zahraniční univerzitě. V průběhu studia jsem začala (pod supervizí zkušených certifikovaných analytiků) principy ABA aplikovat v práci s dětskými klienty. Aktuálně se připravuji na složení certifikační zkoušky pro behaviorální analytiky.

Studium

2019-2020 Akreditovaný kvalifikační kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky - Behaviorální technik (MU Brno)

2017 -2019 Queen's University Belfast (GB), postgraduate taught - Applied Behaviour Analysis (ABA)

2008 - 2013 Univerzita Komenského v Bratislave (SR) - jednoodborová psychológia, magisterský odbor (Filozofická fakulta)

Certifikace

12/2021 Behavior Analyst Certification Board (BACB) - certifikace BCBA

Další vzdělání

Workshopy

11/2015 Stravovací problémy u detí s PAS, vedeno: Mgr. Ivana Trellová, BCBA

06/2018 Letní škola ABA, vedeno: Amiris Depuglia, MD, BCBA

09/2018 Conference European Association for Behavior Analysis (Würzburg, 2018)

07/2019 Letní škola ABA pro pokročilé, vedeno: Amiris Depuglia, MD, BCBA

10/2019 Nácvik každodenních dovedností u dětí s autizmem: Jídlo, spánek, toaleta, vedeno: Ivana Krstovska, PhD, BCBA-D

12/2019 Raná intenzivní behaviorální intervence (Early Intensive Behavioral Intervention), vedeno: Laura Ferguson, BCBA

Kurzy

5/2014 Krizová intervence (Společnost podané ruce, o.p.s., lektor: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý)

6/2016 Autogenní trénink - základní stupeň (Psychologický ústav MU Brno, lektorka: Mgr. Et Mgr. Veronika Víchová)

10/2016 Vzdelávanie v oblasti identifikácie a intervencie u detí so syndrómom CAN (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

12/2018 Práce s dětskou kresbou (lektor: Mgr. Zdeněk Altman)

AKTUÁLNĚ: Z důvodu čerpání rodičovské dovolené nepřijímám nové klienty.